* Specijalna oprema po dodatnoj ceni. Cena je neobavezujuća preporuka od strane proizvođača (uključujući PDV, bez troškova transporta). Sa izuzetkom grešaka i promena. Vaš MINI prodavac rado će vam dostaviti informacije o obavezujućoj ceni.