* Na slici se vidi MINI One. Boje karoserije i točkova koje mogu da se biraju ovde primenjive su samo na ovaj model. Raspon i kombinacija opcija može se razlikovati od drugih MINI modela. Nije sva opciona oprema trenutno na raspolaganju.