**Video ili slika mogu sadržati konfiguraciju ili opremu koja više nije dostupna u nekoj meri ili uopšte, kao rezultat unapređenja modela i opreme.