Više informacija o MINI Mobilnoj nezi.

Ovde ćete naći više informacija o MINI Mobilnoj nezi, i opšte uslove za besplatno pokrivanje nesreće i kvara.

ŠTA AKO VAM SE DOGODI KVAR.

Kas vam se dogodi kvar, najpre treba da pozovete MINI hotlajn za slučaj kvara.

 

Nacionalni hotlajn: [domaći broj – tržišta]1

Međunarodni hotlajn: [međunarodni broj – zavisno od tržišta]2

 

Treba da date pojedinosti o svom vozilu, preciznu lokaciju, uzrok i posledice kvara (ako ih znate) i telefonski broj na koji možemo da vas dobijemo. MINI će se onda postarati za ostalo.

 

¹ [cena po satu] poziv sa fiksnih linija.

² Troškovi poziva variraju u zavisnosti od nacionalnog telefonskog operatera.

NAKNADA TROŠKOVA

Možemo nadoknaditi samo troškove koji su unapred ugovoreni sa MINI Mobilnim servisom.

 

U većini slučajeva, trošak usluga MINI Mobilne nege pokrivamo direktno mi. Ukoliko svejedno sami napravite troškove, mi ćemo ih nadoknaditi što je moguće pre. Da bismo to uradili, trebaju nam originalne priznanice ili računi za konkretnu uslugu (npr. šlep služba) zajedno sa kopijom računa za rad na popravci.

 

Troškovi koji se ne mogu nadoknaditi

 

−  Troškovi do kojih bi došlo u normalnim okolnostima, npr. troškovi goriva, putarine itd.

−  Dodatni hotelski troškovi, npr. za obroke i mini bar.

−  Svi troškovi ili gubici do kojih doće direktno ili indirektno usled kvara, poput izgubljene dobiti, nameta zbog otkazivanja, propuštenih susreta ili događaja (npr. neiskorišćene karte).

−  Repair costs and costs of spare parts and top-ups.

PUTNA ODREDIŠTA KOJE POKRIVA MINI MOBILNA NEGA.

Regionalno pokrivanje MINI Mobilne nege:

 

Albanija, Andorra, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Monako, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Republika Srbija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija (uklj. Kanarska ostrva), Švedska, Švajcarska, Turska

DEFINICIJA KVARA.

Kvar je nepravilnost u radu vašeg vozila koja vam onemogućava da nastavite putovanje.

PRAVO NA ZAHTEVANJE USLUGA OD MINI MOBILNE NEGE.

Usluge MINI Mobilne nege mogu se vršiti samo ako kvar nije izazvao vozač, ili spoljni faktori. Izuzetak: u slučaju da pukne guma, obezbedićemo usluge u rasponu o obimu koji je gore opisan.

 

Usluge MINI Mobilne nege ne vrše se u slučaju:

 

−  Redovnog servisiranja, opoziva proizvoda ili drugih tehničkih procedura
−  Nesreće, krađe ili vandalizma i svih oštećenja koja iz toga proisteknu 
−  Oštećenja izazvanog namernim ili nemarnim ponašanjem 
−  Oštećenja izazvanog za vreme događaja u vožnji ili uvežbavanja za takve događaje, gde je cilj da se postigne najveća moguća brzina
−  Oštećenja izazvanog ugrađenim delovima koje proizvođač nije odobrio ili modifikacijama izvedenim na način koji proizvođač nije odobrio

VAŽENJE MINI MOBILNE NEGE.

MINI Mobilna nega podrazumeva dve godine iscrpnih usluga mobilnosti za nova kola registrovana posle 1. januara 2011. u skladu sa važećim uslovima garancije MINI Mobilne nege.

 

Kada vozilo dođe do svoje treće godine, na vama je da produžite ili obnovite  garanciju MINI Mobilne nege – do pet godina. Kad god vam se uradi servisiranje motornog ulja u ovlašćenom MINI Servisnom centru, vaša garancija MINI Mobilne nege automatski se obnavlja za još 24 meseca, maksimalno do pet godina od datuma prve registracije. Datum kada dospeva vaše sledeće servisiranje motornog ulja određuje vaš kompjuter u vozilu u zavisnosti od individualnih postupaka vozača  (stila vožnje).

 

Kada vozilo dođe do svoje šeste godine od datuma prve registracije, svako servisiranje motornog ulja koje obavi ovlašćeni MINI Servisni centar daje vam pravo na pomoć na putu koju pruža MINI Mobilni servis u periodu od 24 meseca u celom životnom veku voztila.

 

Sva vozila registrovana 1. januara 2011. ili posle tog dana mogu ponovo pristupiti MINI Mobilnoj nezi posle servisiranja motornog ulja.

 

Obavljanje drugih radova na održavanju i popravci* u neovlašćenim servisima ne utiče nepovoljno na pružanje usluga pod garancijom mobilnosti  MINI Mobilne nege. Međutim, sve usluge MINI Mobilne nege isključene su u slučaju gubitka mobilnosti izazvanog činjenicom da intervali između ispitivanja i održavanja, kako ih je specificirao proizvođač, nisu bili poštovani, ili ispitivanja, radovi na  održavanju i druge popravke nisu obavljeni u neovlašćenom servisu u skladu sa specifikacijama proizvođača.

 

*Uključujući dodatno servisiranje ulja ukoliko je neophodno.