** Prikazane vrednosti potrošnje goriva, emisija CO2 i potrošnje energije utvrđene su na osnovu Evropskog propisa (EC) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani opseg uzima u obzir i opcionalnu opremu i različite veličine točkova i guma dostupnih za odabrane modele te mogu varirati tokom konfigurisanja. Vrednosti za MINI hibridna vozila već se zasnivaju na novom WLTP propisu i prevedene su natrag na vrednosti ekvivalentne sa NEDC kako bi se obezbedilo poređenje među vozilima.