**** Raspon zavisi od različitih faktora, naročito od ličnog stila vožnje, uslova na putu, spoljne temperature, grejanja, klimatizacije i prethodne klimatizacije kabine.