Prihvatam uslove registracije i saglasan sam da Delta Motors doo koristi moje poverljive informacije kako bih dobio adekvatan odgovor.