*** Prikazane promene eksterijera i enterijera MINI modela mogu se uvrstiti u redovno obnavljanje proizvoda. Ako imate pitanja, molimo da razgovarate sa svojim lokalnim MINI prodavcem.