OBAVEŠTENJE O ČUVANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Poštovani,

Hvala Vam što sarađujete sa društvom DELTA MOTORS DOO BEOGRAD, matični broj 20204192, (u daljem tekstu: „Mi“), email adresa: zastitapodataka@bmw.rs

S tim u vezi, još jednom Vas obaveštavamo da Mi obrađujemo Vaše lične podatke – ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona i email adresu (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Budući da su Vaši Lični podaci prikupljeni od Vas, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu Ličnih podataka za sledeće svrhe:

  • ostvarivanja kontakta,
  • slanja periodičnih obaveštenja (newsletter-a),
  • slanja informacija u vezi sa ponudom proizvoda i usluga,
  • pozivanja na predstojeće događaje.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem mail-a na email adresu: zastitapodataka@bmw.rs

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lične podatke koji ste nam dostavili ćemo čuvati u našoj bazi podataka do opoziva Vašeg pristanka, te ćemo ih nakon toga obrisati. U svakom trenutku, možete zahtevati od nas: 1) pristup Ličnim podacima, 2) ispravku Ličnih podataka,3) brisanje Ličnih podataka. Pored toga, možete ostvariti sledeća prava:1)pravo na ograničenje obrade Ličnih podataka, 2) pravo na prenosivost Ličnih podataka, i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zahtev radi ostvarivanja nekog od prava možete poslati na email adresu: zastitapodataka@bmw.rs

Lični podaci mogu biti otkriveni određenim primaocima, odnosno trećim licima, i to: povezanim licima Društva na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod Društva, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, IT serviserima, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata

Lični podaci mogu biti otkriveni i transferisani društvima sa sedištem (serverima) u Švajcarskoj Konfederaciji, Nemačkoj, Francuskoj, Irskoj i Sjedinjenim Američkim Državama (ograničeno na "Privacy Shield Framework").

S poštovanjem,

DELTA MOTORS DOO BEOGRADPrivacy Notice

Dear,

Thank you for cooperating with our company DELTA MOTORS DOO BEOGRAD, registration number: 20204192, email address: zastitapodataka@bmw.rs (hereinafter referred to as: “We”).

In this regard, We would like to notify you once more that We do process your personal data i.e. name and surname, gender, mobile phone number and an email address (hereinafter referred to as: “Personal Data”).

Since you have provided us with your Personal Data, it is deemed that you gave us your consent for processing of Personal Data for the following purposes:

  • communication,
  • sending newsletters,
  • sending information that are related to the offer of the goods and services,
  • sending invitations for the upcoming events.

Of course, you can revoke your consent at any time by sending an email to: zastitapodataka@bmw.rs

Please note that revocation of consent does not affect lawfulness of processing based on consent before its revocation.

We will keep Personal Data you provided us with in our database until revocation of your consent, after which We will erase the data.

At any time, you are entitled to: 1) access to the Personal Data, 2) rectification of the Personal Data, 3) erasure of the Personal Data. Besides these, you also have the following rights: 1) right to restriction of processing of the Personal Data, 2) right to Personal Data portability and 3) right to submit a complaint with Commissioner for information of public importance and personal data protection. In order to realize your rights, please send us an email to: zastitapodataka@bmw.rs

Personal Data could be disclosed to the respective recipients, i.e. third parties, as to: our affiliates present on the territory of the Republic of Serbia, the Company's employees, the manufacturer of vehicles and / or parts that are in the Company's sales range, marketing companies, IT service technicians, communication services or companies for market research or customer satisfaction.

Personal Data could be disclosed and transferred to the companies with its seat (cloud) located in Switzerland, Germany, France, Ireland, United States (“Privacy Shield Framework").

Yours respectfully,

DELTA MOTORS DOO BELGRADE